fbpx

Grzymek

Wyślij znajomemu

 
Cena
4 000 000 PLN
Powierzchnia
20 800 m2

Piękna działka (40x50)z przeznaczeniem na hotel, z uroczą rzeczką przepływającą przez skraj nieruchomości. 

Dobry dojazd do Centrum Warszawy (ok 30 min) trasą katowicką, piękne tereny spacerowe i trasy rowerowe w pobliskich lasach. 

Poniżej opis warunków. Zapraszam do współpracy.


1) Przeznaczenie;
Przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej, przeznaczone pod realizację budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego typu motel, pensjonat, z niezbędnymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i zagospodarowaniem; Przeznaczenie uzupełniające – urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, zieleń urządzona, obiekty małej architektury.
2) Formy i parametry kształtowania nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy;
a) budynków usługowych:
- maksymalna ilość kondygnacji – 3,
- maksymalna wysokość budynku – 12.0 m,
- maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru 0.30 m w stosunku do poziomu terenu,
- dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 40°,
- kolorystyka elewacji i dachów zgodnie z § 13 ust. 2 i 3.
3) Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu;
a) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 1KDD - 8.0 m,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg wewnętrznych - 6.0 m,
c) max wielkość powierzchni zabudowy – 30%,
d) max intensywność zabudowy – 0,70,
e) min wielkość powierzchni biologicznie czynnej – 45%.
4) Ogrodzenia (położenie ogrodzenia i bram wjazdowych od strony dróg i placów, wysokość i inne parametry.);
a) Zgodnie z § 14;
5) Zasady podziału nieruchomości;
a) dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania wartości użytkowych części powstałych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonych planem,
b) ustala się, że minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej na terenach U wynosi 2000 m2,
c) ustala się, że minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej wynosi min.25m,
d) kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego 90°±10°,
e) podział nieruchomości jest dopuszczalny pod warunkiem zapewnienia dla projektowanych działek gruntu dostępu do drogi publicznej.
7) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z istniejącego zagospodarowania – nie ustala się;
8) Obsługa komunikacyjna, parkingi;
a) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 2U w oparciu o drogę gminną o symbolu 1KDD,
b) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o min. szerokości 10m,
c) ustala się zakończenie placem manewrowym o wymiarach min. 12,5m x 12,5m drogi nie mającej połączenia z inną drogą,

  • Ogrodzenie: Brak
  • Wysokość zabudowy: 3
  • Procent możliwej zabudowy: 30
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny usług
  • Droga dojazdowa: Asfaltowa
Dominika Lewków

Dominika Lewków

Proma Real Estate Co-Owner

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Proma Real Estate sp. z o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Proma Real Estate sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 8 lok 1, 00-870 Warszawa (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres dominika@promarealestate.pl lub karolina@promarealestate.pl… czytaj więcej

 

Najciekawsze oferty w jednym miejscu!